Stephan Liveran essee

Tämä on kirjoitettu esi- ja uuscoinaajille, jotka ajattelevat ”ostavansa bitcoinin sijaan kakkakolikoita, koska bitcoin on liian kallista”.

Tämä on hyvin harkitsematon strategia.

Luuletko, että ostaessasi alhaisista pohjahinnoista, sinun on helppoa tehdä rahaa? Jos se nousee edes hieman ylös, niin sinua saattaa onnistaa. Väärin. Kun todella tarkastelet asiaa syvemmin, huomaat bitcoinin olevan maailman tuleva rahayksikkö.

Jos hyväksyt tämän vision, pienenkin bitcoin määrän hallussapito on paljon arvokkaampaa kuin kakkakolikoiden omistaminen. Etäänny tästä hetkestä ja ajattele pidemmälle. Kakkakolikot saattavat hyvinkin nousta lähitulevaisuudessa fiatin suhteen, mutta ne menettävät arvonsa bitcoiniin verrattuna pitkällä aikavälillä. Pitkäaikaiset bitcoinaajat tarkastelevat varallisuuttaan bitcoinissa. He eivät ole yhtä kiinnostuneita fiat-määräisistä…


Ensimmäisen bitcoin-mobiililompakon käyttöönotto

Tämä on yksinkertainen ja helppotajuinen opas ensimmäisen (tai toisen tai kolmannen) bitcoin-lompakon hankkimiseksi. Muista valita itsellesi parhaiten soveltuva lompakko ja tutustua palveluntarjoajiin, jotta et pety.

Pääset tähän tekstiin uudelleen käsiksi helpolla linkillä: http://bit.ly/bitcoinlompakko

Kuva: Samantha Lam / Unsplash

Jos olet ostanut bitcoineja, mutta et ole koskaan ottanut seuraavaa askelta oman Bitcoin-lompakon avaamiseksi, lue tämä kirjoitus.

Olen yrittänyt kirjoittaa selkeästi ja yksinkertaisesti, mutta voit laittaa minulle kysymyksiä tai ehdotuksia Twitterissä. Kirjoituksen lopussa on myös linkkejä muihin vinkkeihin.


Luca Dellannan laajennettu artikkeli

Luca Dellanna

Yhdysvaltojen toimintaa koronaviruspandemiaan on vaikeuttanut se, että Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA, joka odotteli helmikuun 2020 loppuun asti hyväksyäkseen valtiosta riippumattomat testipakkaukset ja maaliskuun alussa höllensi testikelpoisuusvaatimuksia (jälkimmäinen on seurausta aiemmin mainitusta). Ongelmana ei ole sääntely, jolla on etunsa, kuten väestön suojeleminen diagnostiikalta ja lääkkeiltä, jotka eivät ehkä ole turvallisia. Ongelmana on, että sääntely on optimoitu yksinomaan hiljaisen kasvun aikoihin ajattelematta nykyisen pandemian kaltaisia hätätilanteita.


Daniel Krawiszin essee vuodelta 2014

Kuvalähde: Nana Dua / Unsplash

Olemme kaikki samassa veneessä

Bitcoin-yrittäjät eivät ole vielä sisäistäneet Bitcoin-talouden täysin yhteistyöhön perustuvaa luonnetta ja sen vaikutuksia yrittäjyysstrategiaan. Jokainen menestyksekäs yrittäjämäinen toimi parantaa Bitcoin taloutta ja houkuttelee lisää ihmisiä mukaan, mikä kasvattaa kolikoiden arvoa. Jokainen uusi palvelu hyödyttää kaikkia muita, jotka ovat jo sijoittaneet bitcoiniin. Näin ollen Bitcoin-yritysten ei välttämättä tarvitse nähdä toisiaan kilpailijoina. Molemmille on enemmän hyötyä uusien käyttäjien mukaantulosta kuin pyrkimällä houkuttelemaan asiakkaita toisiltaan, vaikka heillä olisi sama liiketoimintamalli.

Lisäksi minkä tahansa Bitcoin-liiketoiminnan kasvua rajoittaa viime kädessä Bitcoinin itsensä kasvu. Kolikoiden määrä on tiukasti rajallinen, joten valuutan on kasvettava hinnaltaan. Tämä tarkoittaa, että vain harvojen yrityksien, jos nekään, voidaan odottaa ansaitsevan ajan…


Nic Carterin essee

Nic Carter

Bitcoinin energiajalanjäljestä on vuodettu paljon mustetta. Selventävien yksityiskohtien ja energianlähteiden yhdistelylaskelmien keskellä olemme kuitenkin unohtaneet tärkeimmät kysymykset. Jokaisen, joka harhautuu tähän sekavaan keskusteluun, on otettava huomioon perusasiat ennen lopullisen johtopäätöksen tekemistä.

Energia on paikallinen ilmiö

Aloitetaan perusasioista. Monet ihmiset, kun he tuhoavat Bitcoinin energiajalanjäljen, huomauttavat sen energiankulutuksesta ja olettavat, että joku jossain on ilman sähköä tämän röyhkeän omaisuuden vuoksi. Näin ei ole, mutta Bitcoinin läsnäolo monilla lainkäyttöalueilla ei vaikuta lainkaan energian hintaan, koska siellä ei todellisuudessa käytetä energiaa. Miten tämä voi olla?

Ensinnäkin on ymmärrettävä, että energia ei ole globaalisti vaihtokelpoista. Sähköä ei voi ikuisesti varastoida sen poistuessa lähtöpisteestään ja sen kuljettaminen on kallista…


Yaneer Bar-Yamin kirjoitus

Yaneer Bar-Yam

CovidZero on irtautumisstrategia. Toisin kuin tavallinen strategia, jota kutsutaan viruksen kanssa elämiseksi, mitigaatioksi, epidemiakäyrän tasoittamiseksi tai taudin muuttumista endeemiseksi — rokotteella tai ilman sitä — on passiivinen, reaktiivinen, tehoton ja valtavan kallista niin ihmishenkien, pitkän aikavälin kansanterveyden kuin myös kansantalouden kannalta.

CovidZero on proaktiivinen strategia, jonka tavoitteena on saavuttaa normaali elämä niin kuin sitä elimme ennen pandemiaa eliminoimalla koronavirus. Meidän on tehtävä tämä mahdollisimman nopeasti pelastaaksemme ihmishenkiä, toimeentulomme ja minimoidaksemme aika, joka meidän on kulutettava poikkeustoimiin. CovidZero minimoi myös uusien virusmuunnosten riskit, jotka voivat levitä nopeammin tai haitata rokottamista.

CovidZero on mukautuva, koska se perustuu paikallisiin olosuhteisiin ja yhteisön vahvuuksiin…


Pierre Rochardin puheevuoro vuodelta 2018

Pierre Rochard

Tämä kirjoitus perustuu Chain-In-konferenssissa pitämääni puheenvuoroon.

Mitä me siitä välitämme?

Bitcoinin hallinnolla on merkitystä koska Bitcoin on ensimmäinen onnistunut, likvidein ja tunnetuin kryptovaluutta. Michael Goldsteinin sanoin: “Kestävä raha on sivilisaation perusta. Bitcoin palauttaa tämän sosiaalisen koordinaation tehokkaan työkalun.” Jos Bitcoinin hallintomalli on virheellinen, se voi estää Bitcoinia saavuttamasta täyttä potentiaaliaan. Jos Bitcoinin hallinnossa on puutteita, Bitcoinin sidosryhmien tulisi pyrkiä korjaamaan ne.

Bitcoinin hallintoa koskevissa keskusteluissa keskitytään yleensä siihen, keitä päätöksentekijät lopulta ovat. Kauan aikaa ehdokkaina ovat olleet louhijat, solmut ja sijoittajat. Hallinnon tarkoitus ja mekaniikka ovat usein implisiittisiä tai jopa irti todellisuudesta. …


Michael G. Bakerin, Nick Wilsonin ja Tony Blakelyn BMJ-tiedelehdessä ilmestynyt kirjoitus

Michael Baker ja kollegat väittävät, että pyrkimys SARS-CoV-2-viruksen yhteisöleviämisen eliminointiin voisi tarjota merkittäviä etuja supressio-/tukahduttamis- tai mitigaatio-/lieventämisstrategiassa ilmeneviin jatkuviin tartuntoihin verrattuna.

Michael G. Baker (vas.), Nick Wilson ja Tony Blakely

COVID-19-pandemia saatetaan muistaa tehokkaiden rokotteiden hämmästyttävän nopeasta kehittämisestä. Se on kuitenkin muistettava myös ensimmäisenä hengitystieinfektiopandemiana, jossa muita kuin farmaseuttisia toimenpiteitä käytettiin laajalti leviämisen eliminoimiseksi myös suurissa maissa, kuten Kiinassa. COVID-19-pandemian edelleen voimistuessa suuressa osassa maailmaa, monet maat lisäävät muiden kuin farmaseuttisten toimenpiteiden, kuten “sulkemisia” (lockdown), lieventääkseen taudin leviämisen haitallisia vaikutuksia. Tässä kuvaamme eliminointistrategian (tai eliminaatiostrategian) käytön mahdollisia hyötyjä COVID-19-pandemian kielteisten terveys- ja talousvaikutusten minimoimiseksi. …


Kuva: cc-by Studio Incendo

Kuinka valta uudistaa itsensä internet-natiivissa maailmassa?

Vähän aikaa sitten Internet oli vielä outo ilmiö. Hyvin harvat näkivät maailmanlaajuisen viestintäverkon edut. Vielä harvemmalla oli visio ja ennakointikykyä ymmärtää, mitä internet voisi mahdollistaa. Nykyään useimmat ihmiset pitävät Internetiä itsestäänselvyytenä. Sen odotetaan yksinkertaisesti olevan olemassa, kuten juokseva hanavesi kotonasi.

Jo ennen Internetin yleistymistä teknologistit ja visionäärit ymmärsivät tämän transformatiivisen teknologian mahdollisuudet. He tajusivat, että syrjimätön verkko yhdistettynä julkisen avaimen salauksen maagiseen tehoon kääntää valtatasapainon yksilön hyväksi.

Salakuuntelun estävä viestintä, jota ei voida pysäyttää, on myrkkyä autoritaarisille hallinnoille, jotka loppujen lopuksi haluavat tukahduttaa ja hallita tiedonkulkua. Jos ihmiset kykenevät edelleen viestimään ja kokoontumaan, he voivat nousta ylös ja ilmaisemaan totuuden…


Olha Buchelin ym. tutkimus

Kuva: Laurie Decroux / Unsplash

Tiivistelmä

COVID-19-pandemian aikana hallitukset ovat yrittäneet pitää alueensa turvassa eristämällä itsensä muista rajoittamalla ei-välttämätöntä liikkumista ja asettamalla matkustajat pakolliseen karanteeniin. Vaikka laajamittaiset karanteenitoimet ovat olleet menestyksekkäin lyhyen aikavälin toimintalinja, sitä ei voida käyttää pitkään, koska ne aiheuttavat valtavia kustannuksia yhteiskunnille. Tämän takia hallitukset, jotka ovat pystyneet osittain hallitsemaan taudin leviämistä, ovat päättäneet antaa yritysten käynnistää jälleen toimintansa. Maailman terveysjärjestö WHO on kuitenkin varoittanut ennenaikaisen uudelleen avaamisen riskeistä, kuten joissakin maissa, kuten Espanjassa, Ranskassa ja Yhdysvalloin osavaltioissa, kuten Kaliforniassa, Floridassa, Arizonassa ja Texasissa, on käynyt. Siksi on kiireellistä tarkastella joustavaa toimintalinjaa, joka rajoittaa tartuntoja edellyttämättä laajamittaisia ja vahingollisia karanteenitoimia. Tässä yhteydessä olemme…

Thomas Brand

Wealthtech expert & strategist, mentor, private investor. Interested in economics, fintech, Bitcoin, philosophy, strategy, innovation & existential risks

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store